top of page
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

MBSR er et 8 ukers program i stressreduksjon. Det er basert på forskjellige metoder hvorav Mindfulness, Oppmerksomt Nærvær på norsk,  er den viktigste faktoren. 
MBSR programmet ble utformet i 1979 av Dr. Jon Kabat-Zinn og hans kolleger fra Stress Reduction Clinic ved University of Massachusetts, Department of Behavioral and Preventive Medicine, Massachusetts, USA. Kurset er til nå hold for over 20 000 deltagere bare ved universitetet i Massachusetts. MBSR kurset er det eldste og største stress reduksjonsprogrammet i verden, som også er akademisk og medisinsk basert. 

Oppmerksomt nærvær er å være bevisst tilstede med en vennlig, ikke-dømmende og aksepterende holdning til det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at denne holdningen har positive følger for personlig velvære og mestringsevne for mennesker i alle aldre, også barn og unge. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med smerter, kroniske sykdommer, psykiske plager og for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv. 
MBSR blir detaljert beskrevet i Kabat-Zinns bok: " Full Catastrophy Living." Boken er utgitt på dansk i 2012, og heter da "Lev med livets katastrofer".
Et betydelig antall studier underbygger effektiviteten til MBSR-programmet. Studiene dokumenterer overbevisende at et høyt antall kursdeltagere erfarer ett eller flere av følgende resultater: 

 

  • færre psykiske og psykosomatiske symptomer 

  • økt evne til å effektivt håndtere stressende situasjoner 

  • økt evne til å slappe av 

  • voksende selvtillit og kapasitet til å godta seg selv 

  • økt vitalitet

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Kognitiv terapi basert på oppmerksomt nærvær (MBCT) ble grunnlagt av professorene John Teasdale, Zindel Segal og Mark Williams. De brukte elementer fra MBSR og kombinerte dem med elementer fra kognitiv adferdsterapi for å utvikle et program for å forhindre tilbakefall til depresjon.  
Britiske National Institute of Clinical Excellence har bifalt MBCT som en “effektiv behandling for forhindring av tilbakefall.” MBCT har nå blitt anbefalt for bruk innen Storbritannias National Health Service (NHS) til forhindring av tilbakevendende depresjon siden 2004. MBCT-programmet blir beskrevet i detalj for fagfolk i boken Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression av Teasdale, Segal og Williams. Forfatterne har også skrevet en bok for ikke-fagfolk med navnet The Mindful Way Through Depression.

bottom of page