top of page
Er du utdannet MBSR/MBCT-lærer?

Vi ønsker deg som er utdannet MBSR/MBCT-lærer velkommen som medlem i Norsk Forening for Mindfulness-lærere MBSR/MBCT.

 

Hensikten med foreningen er å:

 1. Være et faglig forum for utdannede MBSR/MBCT-lærere.

 2. Bidra til å støtte og videreutvikle oss som lærere.

 3. Holde vår web-side med:

  • Informasjon om MBSR/MBCT

  • Relevante linker og litteratur om mindfulness

  • Register over MBSR/MBCT-lærere i Norge for å:

   • Vise “bredden” av utdannede MBSR/MBCT-lærere i Norge.

   • Hjelpe de som søker kurs å finne en godkjent lærer i sitt distrikt, enten det gjelder kurs for privatpersoner, firma, foreninger og/eller institusjoner.

   • Informere våre medlemmer om det som foregår i foreningen.

 4. Bruke deler av inntektene fra medlemsavgiften på markedsføring, slik at MBSR/MBCT blir mer kjent og dets lærere blir lettere å finne.

 

Samarbeid/tilslutning til andre foreninger/organisasjoner

 • Vår forening er tilknyttet EAMBA, som er et nettverk for nasjonale foreninger for MBSR/MBCT-lærere og andre evidens-baserte sekulære mindfulnessprogram i Europa.

 • Vi samarbeder med Mindfulness Norge der det er aktuelt. I motsetning til Mindfulness Norge, som er åpen for alle interesserte, er vår forening kun for de med godkjent MBSR/MBCT-utdanning. 

Kvalifikasjonskrav for medlemskap

Medlemskap og medlemsavift

Du søker om medlemskap ved å maile til styret: post@mbsrmbctnorge.no. Legg ved kopi, evt. foto, av ditt sertifikat fra din MBSR/MBCT-utdannings-institusjon. Styret vil så ta kontakt med deg og gi deg videre informasjon om innmeldingen.

 

Den årlige medlemsavgiften er kr. 300,-.

 

Vi ønsker å nå fram til alle MBSR/MBCT-utdannede i Norge, men det er ikke lett å finne alle. Derfor er vi takknemlige om du informerer om dette (sende link fra denne siden) til de du vet om som ikke er medlemmer. 

 

Velkommen som medlem! ​​

bottom of page