Ønsker du mindfulness-kurs?

Våre medlemmer har gjennomført 1,5-årig spesialutdanning for å holde kurs i Mindfulness-basert stressmestring (MBSR). Noen av medlemmene holder også kurs i Mindfulness-basert kognitivterapi (MBCT).

 

Vi er medlem av: EAMBA, som er den europeiske interesse-organisasjonen for

mindfulness-lærere. Vi følger deres etiske retningslinjer.
 

På denne web-siden vil du blant annet finne: 

  • Styret: Styrets medlemmer.

  • MBSR/MBCT: Informasjon om mindfulness og MBSR/MBCT.

  • MBSR/MBCT utdanning: Beskrivelse av krav til utdannelsen og hvor den kan gjennomføres.

  • Er du MBSR/MBCT-lærer?: Om hensikten med foreningen og medlemskap. 

  • Litteratur og Lenker: Et lite utvalg av anbefalte bøker. Lenker til foreninger, forskning, artikler og MBSR/MBCT utdannings-institusjoner.

  • Lærere i MBSR/MBCT: En fylkesvis oversikt over kvalifiserte MBSR/MBCT-lærere med deres kontaktinformasjon. Her kan du finne lærere som holder kurs i din nærhet.  

  • "Logg inn" Medlem: Du som er medlem kan logge deg inn her.

The Iris Garden at Giverny

Claude Monet

For mer generell informasjon om mindfulness henvises det til interesse- foreningen Mindfulness Norge (nfon.no).  

Våre medlemmer oppfordres til å delta i fagutviklingen som skjer der.