top of page
Hvem er vi?

Vi er en forening for utdannede mindfulnesslærere i Norge. Vår visjon er å bidra til å skape best mulige liv for alle gjennom å møte seg selv og andre med  tilstedeværelse og medmenneskelighet. 

Hensikten med foreningen er å:

 1. Hjelpe de som søker kurs å finne en godkjent lærer i sitt distrikt, enten det gjelder kurs for privatpersoner, firma, foreninger og/eller institusjoner.
   

 2. Være et faglig forum for utdannede MBSR/MBCT-lærere og bidra til videreutvikling og støtte.

Våre medlemmer har gjennomført 1,5-årig spesialutdanning for å holde kurs i Mindfulness-basert stressmestring (MBSR). Noen av medlemmene holder også kurs i Mindfulness-basert kognitivterapi (MBCT).

 

Samarbeid/tilslutning til andre foreninger/organisasjoner

 • Vår forening er medlem av EAMBA, som er en Europeisk medlemsorganisasjon for nasjonale mindfulness lærerorganisasjoner.

 • Vi følger retningslinjer fremarbeidet av EMABA knyttet til medlemsskap og etiske retningslinjer.


 

På denne web-siden vil du blant annet finne: 

 • Styret: Styrets medlemmer.

 • MBSR/MBCT: Informasjon om mindfulness og MBSR/MBCT.

 • MBSR/MBCT utdanning: Beskrivelse av krav til utdannelsen og hvor den kan gjennomføres.

 • Er du MBSR/MBCT-lærer?: Om hensikten med foreningen og medlemskap. 

 • Litteratur og Lenker: Et lite utvalg av anbefalte bøker. Lenker til foreninger, forskning, artikler og MBSR/MBCT utdannings-institusjoner.

 • Lærere i MBSR/MBCT: En fylkesvis oversikt over kvalifiserte MBSR/MBCT-lærere med deres kontaktinformasjon. Her kan du finne lærere som holder kurs i din nærhet.  

 • "Logg inn" Medlem: Du som er medlem kan logge deg inn her.

The Iris Garden at Giverny

Claude Monet

bottom of page